02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی فنی مهندسی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی فنی مهندسی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته فنی مهندسی در راستای زمان بخشی
امکان ارتباط مستقیم با کارشناستماس آنلاین در تلگرام
کارشناسان ما در اولین فرصت در تلگرام به شما پاسخ خواهند داد